Jesteś tutaj: Strona główna

Polityka prywatności - wersja 1.1

Udostępnienie nam swoich danych osobowych, tak jak i udzielenie zgody na ich przetwarzanie są zupełnie dobrowolne. Wszystkie dane, które zostały lub zostaną nam przekazane, przetwarzamy tylko w zakresie i celu, na jaki dana osoba wyraziła zgodę. Bez podania nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych oraz bez wyrażenia zgody niestety nie możemy zrealizować żadnego zamówienia.

Należy pamiętać, że w każdym momencie dana osoba ma prawo do aktualizacji lub wykasowania swoich danych osobowych. Chętnie udzielimy pomocy każdej osobie, która się na to zdecyduje.

Gwarantujemy, że nasza firma przestrzega restrykcyjnej polityki, jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych osobowych. Dane są u nas bezpieczne, a my dokładamy szczególnych starań, aby poziom bezpieczeństwa danych co roku był coraz wyższy. Mamy nadzieję, że zapoznanie się z informacjami o naszej polityce prywatności pozwoli każdemu cieszyć się bezpiecznymi zakupami w www.batdom.pl.

I. Kto administruje dane osobowe w www.batdom.pl?

Dane osobowe w www.batdom.pl administruje, czyli odpowiada za bezpieczeństwo danych osobowych, dalej zwany Administratorem:

BD. FURNITURE BARTOSZ DOMIERACKI
ul. Drzewna 2, Lisi Ogon
86-065 Łochowo
NIP: 9670960178
REGON: 340713018

II. Jak chronione są dane osobowe?

W www.batdom.pl Administrator wdrożył politykę bezpieczeństwa danych osobowych oraz politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych.

Najważniejsze elementy systemu ochrony danych osobowych to:

A. Wgląd do danych osobowych mają wyłącznie pracownicy www.batdom.pl, którzy wcześniej zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych oraz złożyli swój podpis pod stosownym zobowiązaniu, które zobowiązuje ich do ochrony danych osobowych.

B. Wszystkie standardy ochrony danych osobowych są spełniane przez System IT www.batdom.pl.

Zastosowano zarówno środki organizacyjne, jak i techniczne, które chronią przetwarzane dane zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

III. Z jakiego powodu prosimy o wybrane (jakie?) dane osobowe?

A. Złożenie zamówienia

W momencie składania zamówienia prosimy o podanie danych, które są niezbędne w procesie realizacji zamówienia, a więc

- imię i nazwisko bądź nazwa instytucji/firmy – konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży oraz zaadresowania przesyłki,

- adres (ulica, numer domu/numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto) – konieczne do zaadresowania przesyłki,

- e-mail – niezbędny do kontaktu w trakcie realizacji zamówienia,

- numer telefonu – konieczny w przypadku wyboru wybranych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W sytuacji, gdy Klient podczas składania zamówienia wybierze wystawienia dokumentu na inne dane, niż wskazane w formularzu zamówienia jako adres dostawy, prosimy, aby dodatkowo podać:

- imię i nazwisko bądź nazwę instytucji/firmy – konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży,

- adres (ulica, numer domu/numer domu i lokalu, kod pocztowy, miasto) – konieczne do wystawienia dokumentu sprzedaży,

- numer NIP – konieczny do wystawienia dokumentu sprzedaży.

Dane, które Klient podaje w trakcie składania zamówienia są przetwarzane przez www.batdom.pl oraz następujące podmioty w zakresie:

- imię i nazwisko, adres, e-mail jako adres dostawy przekazywane są firmom transportowym w postaci listu/etykiety przewozowej, będącej jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki, przekazywane są:

a) DPD

W sytuacji, kiedy Klient korzysta z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszystkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane jedynie w jego bazie i w żaden sposób nie są dostępne lub przechowywane przez www.batdom.pl.

www.batdom.pl współpracuje z następującymi operatami płatności:

a) Dotpay S.A. operatora serwisu dotpay.pl

W sytuacji, kiedy Klient korzysta z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu ratalnego, www.batdom.pl przekazuje wszystkie dane wybranemu przez Klienta systemowi ratalnemu, chyba że zostały one podane po przejściu na stronę systemu ratalnego.

www.batdom.pl współpracuje z następującymi operatorami systemu ratalnego:

a) Dotpay S.A. operatora serwisu dotpay.pl

IV. Dane osobowe, które pobierane są automatycznie po przejściu na www.batdom.pl

A. www.batdom.pl (serwer)

www.batdom.pl korzysta z systemu informatycznego, który automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta Klient łącząc się z www.batdom.plTe dane gromadzone są tylko i wyłącznie w celach statystycznych i obejmują: typ urządzenia, system operacyjny, rodzaj przeglądarki internetowej, rozdzielczość ekranu, głębię kolorów, IP, dostawcę usług internetowych oraz adres wejścia na www.batdom.pl. Dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie w procesie optymalizacji www.batdom.pl celem zapewnienia jak najlepszej wygody korzystania.

Te dane nigdy nie są łączone z podanymi przez Klienta danymi, o których mowa w III części i stanowią tylko i wyłącznie materiał do analizy statystycznej oraz mechanizmów korygowania błędów systemowych.

B. www.batdom.pl (cookies)

www.batdom.pl korzysta z technologii „cookies”, a więc plików tekstowych umieszczonych na urządzeniu Klienta, co ma umożliwić www.batdom.pl rozpoznanie danego Klienta i dostosowanie www.batdom.pl do jego potrzeb.

www.batdom.pl korzysta z cookies, aby:

- tworzyć statystyki i raporty oglądalności funkcjonowania www.batdom.pl.

Jeśli Klient zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies, jednak po zakończeniu odwiedzin, chce je skasować, to może to zrobić bez ryzyka. Instrukcje, jak to zrobić, znajdują się w plikach pomocy konkretnej przeglądarki internetowej.

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics korzysta z technologii „cookies”, a więc plików tekstowych, które są umieszczane na urządzeniu Klienta, dzięki czemu www.batdom.pl ma możliwość przeanalizowania źródeł ruchu oraz sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z www.batdom.pl. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczenia na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych danych w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług, które związane są z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google ma prawo do przekazania tych informacji osobom trzecim, jeśli jest zobowiązana uczynić to na podstawie przepisów prawa bądź w sytuacji, kiedy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Te dane nie łączą się nigdy z podanymi danymi, o których mowa w III części i istnieją wyłącznie jako materiał mechanizmów korygowania błędów systemowych oraz materiał do analizy statystycznej.

W sytuacji, gdy Klient nie zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies, ma możliwość zablokowania tych plików poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Instrukcje, jak zablokować pliki cookies, można znaleźć w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W razie zablokowania plików cookies Google nie możemy niestety zagwarantować poprawnego działania www.batdom.pl.

Jeśli Klient zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies Google, jednak po zakończeniu odwiedzin w www.batdom.pl, chce je skasować, to może to zrobić bez ryzyka. Instrukcje, jak to zrobić, znajdują się w plikach pomocy konkretnej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords korzysta z technologii „cookies”, a więc plików tekstowych, które są umieszczane na urządzeniu Klienta, dzięki czemu www.batdom.pl ma możliwość przeprowadzenia oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej, podczas której korzysta z sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczenia na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych danych w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług, które związane są z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google ma prawo do przekazania tych informacji osobom trzecim, jeśli jest zobowiązana uczynić to na podstawie przepisów prawa bądź w sytuacji, kiedy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.

Te dane nie łączą się z podanymi danymi, o których mowa w III części i są jedynie materiałem do analizy statystycznej oraz mechanizmów korygowania błędów systemowych.

W sytuacji, gdy Klient nie zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies, ma możliwość zablokowania tych plików poprzez odpowiednią konfigurację swojej przeglądarki internetowej. Instrukcje, jak zablokować pliki cookies, można znaleźć w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. W razie zablokowania plików cookies Google nie możemy niestety zagwarantować poprawnego działania www.batdom.pl.

Jeśli Klient zgadza się na umieszczenie na swoim urządzeniu plików cookies Google, jednak po zakończeniu odwiedzin w www.batdom.pl, chce je skasować, to może to zrobić bez ryzyka. Instrukcje, jak to zrobić, znajdują się w plikach pomocy konkretnej przeglądarki internetowej.

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerów www.batdom.pl

www.batdom.pl niezwykle starannie dobiera sobie partnerów biznesowych oraz weryfikuje zamieszczone w www.batdom.pl linki do innych stron internetowych. www.batdom.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności za politykę i standard ochrony prywatności stosowaną przez operatorów, administratorów czy właścicieli tych stron. Z tego powodu zalecamy Klientom samodzielną weryfikację każdego z naszych partnerów w celu podjęcia decyzji, czy chce się mu powierzyć swoje dane osobowe.

VI. Udostępnienie swoich danych osobowych

W sytuacjach szczególnych, w których obowiązujące prawo będzie nakazywało administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, www.batdom.pl dane takie udostępni. Z pominięciem tych sytuacji, dane Klientów będą ujawniane jedynie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa www.batdom.pl

www.batdom.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, jeśli będzie tego wymagać obowiązujące prawo, zmianie ulegną warunki technologiczne funkcjonowania www.batdom.pl bądź zmiana będzie wprowadzać standard, który będzie wyższy od minimum wymaganego prawem.

O takiej zmianie www.batdom.pl powiadomi użytkowników strony internetowym wyświetlając odpowiedni komunikat przy pierwszym wejściu użytkownika na stronę internetową po zmianie polityki prywatności.

VIII. Kontakt

www.batdom.pl kontaktuje się z Klientem na drodze mailowej, wyłącznie w szczególnych sytuacjach pracownicy korzystają w celu nawiązania kontaktu z podanego przez Klienta numeru telefonu.

Gdyby pojawiły się jakieś wątpliwości odnośnie polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych Klientów, to prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu 52 320 01 16, w godzinach od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku lub wysyłając wiadomość na adres mailowy: info@batdom.pl.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych Klienta, jeśli nie może lub nie chce zrobić on tego samodzielnie, zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 52 320 01 16, w godzinach od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku lub wysyłając wiadomość na adres mailowy: info@batdom.pl.

W powyższych sprawach można się również z nami kontaktować wysyłając nam informacje na adres:

BD. FURNITURE BARTOSZ DOMIERACKI
ul. Drzewna 2, Lisi Ogon
86-065 Łochowo

Wersja 1.1 (Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2017 roku) Pobierz politykę jako PDF

Kanały płatności DotPay
Informacje o projekcie Informacje o projekcie