Od 22.04-04.05 sklep stacjonarny będzie nieczynny. Sklep internetowy będzie działał bez zmian. Zapraszamy do zakupów online!

Jesteś tutaj: Strona główna

Regulamin zakupów - wersja 1.0

Klient i Sprzedawca mają dwa sposoby na zawarcie umowy:

 1. Każdy Klient sklepu BATDOM ma prawo negocjować ze Sprzedającym wszystkie zapisy umowy. Przed złożeniem zamówienia Klient może również negocjować zapisy prezentowanego tutaj regulaminu. Negocjacje muszą mieć zawsze formę pisemną i być kierowane na adres: BD. FURNITURE BARTOSZ DOMIERACKI, ul. Gdańska 147a lok. 7, 85-674 Bydgoszcz.
 2. Jeśli Klient zrezygnuje z umowy sporządzonej na podstawie indywidualnych negocjacji, to warunki transakcji między Kupującym a Sprzedającym określa prezentowany tutaj regulamin oraz stosowne przepisy prawa.

Informacje ogólne

 1. Sklep www.batdom.pl jest prowadzony przez firmę:

  BD. FURNITURE BARTOSZ DOMIERACKI
  ul. Gdańska 147a lok. 7
  85-674 Bydgoszcz
  NIP: 9670960178
  REGON: 340713018
  nr wpisu do ewidencji: 110365

  Konto bankowe mBank: 80 1140 2004 0000 3202 7521 1590

  dalej nazywaną „Sprzedającym”.
 2. Kupującym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.
 3. Zamówienia można składać we wszystkie dni roku 24 godziny na dobę.
 4. Umowa zostaje zawarta w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Zamówienia złożone w piątki po godz. 17.00, w soboty, niedziele i dni świąteczne rozpatrywane są w pierwszym dniu pracy, który następuje po tych dniach. W wyjątkowych przypadkach zamówienia mogą być składane mailowo lub telefonicznie.
 5. Towar, który został przez Klienta zamówiony, jest dowożony razem z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (rachunkiem) określonym w zamówieniu przez Klienta rodzajem transportu na adres, który Klient podał w formularzu. Dokument sprzedaży może być również przesłany w formie elektronicznej, jeśli w formularzu została na to wyrażona przez Klienta zgoda.
 6. W przypadku niezgodności towaru z umową Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu, zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Jeśli Klient stwierdzi niezgodność towaru z umową, zobowiązany jest przesłać pismo określające stwierdzoną niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania na adres Głównego Magazynu Sprzedającego: BD. FURNITURE BARTOSZ DOMIERACKI, Nakielska 89, 85-347 Bydgoszcz.
 8. Ceny towarów, które podane są przez Sprzedającego są za każdym razem cenami brutto (w ich skład wliczony jest podatek VAT), podanymi w polskiej walucie i nie zawierającymi kosztu dostawy. Koszt dostawy wykazany jest w cenniku dostaw.
 9. Sprzedający zobowiązuje się chronić dane osobowe każdego Klienta zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podaje swoje dane osobowe Sprzedającemu w momencie składania zamówienia. Tym samym wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient w każdej chwili ma możliwość wglądu, aktualizacji, poprawienia oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 10. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta i nie może być w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności którejkolwiek części regulaminu Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się prawu Klienta i jego stosowanie w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 11. Sprzedający o zmianach regulaminu informuje Klientów wyświetlając odpowiedni komunikat w górnej części strony internetowej. Komunikat zostanie wyświetlony wszystkim użytkownikom strony, a jego ukrycie będzie wymagało świadomej decyzji każdego użytkownika. Pojawiające się zmiany będą wprowadzane, jeśli będzie konieczność dostosowania regulaminu do zmieniających się, obowiązujących przepisów prawa.
 12. Obowiązująca wersja regulaminu dostępna jest w zakładce regulamin, która znajduje się pod adresem: http://www.batdom.pl/regulamin.ehtml. W trakcie realizacji zamówienia, tak jak i w całym okresie opieki posprzedażowej, Klienta obowiązuje regulamin, który zaakceptował on w momencie składania zamówienia. Wyjątkiem może być sytuacja, w której Klient uzna obowiązujący go regulamin za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego, że wybrał aktualny regulamin jako regulamin, który go obowiązuje.
 13. Sprzedający zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi poprawności działania strony internetowej w najnowszych wersjach popularnych przeglądarek: IE od wersji 10, FireFox od wersji 22, Opera od wersji 9, Chrome od wersji 28, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH. Prawidłowa obsługa JavaScript w przeglądarce jest niezbędna. Najlepszy obraz internetowego sklepu dają ekrany o rozdzielczości poziomej powyżej 1024px. Korzystanie z oprogramowania firm trzecich, które wpływają na funkcjonowanie i funkcjonalność następujących przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może wpływać na poprawne wyświetlanie witryn sklepu, dlatego podczas przeglądania oferty sklepu batdom.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

Sposoby płatności

 1. Istnieją dwa sposoby realizacji płatności:
  • płatność przelewem bankowym, kartą kredytową lub w systemie ratalnym na konto Sprzedającego przed realizacją zamówienia,
  • dokonanie płatności przy odbiorze zamówienia.
 2. Rozliczenia transakcji e-przelewem oraz kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
 3. DotPay, Sygma Bank pośredniczą w zakupie towarów w systemie ratalnym, za pośrednictwem którego Sprzedający również umożliwia zakup towarów w sklepie www.batdom.pl.

Zasady dostawy zamówień

 1. Towar dostarczany jest przez Sprzedającego własnym transportem lub za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Klient pokrywa w całości koszt dostawy. Na terenie całej Polski koszt transportu wynosi 120 zł brutto.
 3. Po dokonaniu zakupu, Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie, w którym Sprzedający określa czas realizacji zamówienia. Sprzedający ma prawo zmienić termin dostawy zamówienia, jeśli zmieni się on z przyczyn od niego niezależnych. Kupujący o zmianie zostanie wówczas poinformowany telefonicznie lub/i mailowo.

Gwarancja, zwroty i reklamacje

 1. Towar objęty jest 24– miesięczną gwarancją, która liczona jest od dnia odebrania przesyłki przez Klienta. Aby zachować uprawnienia wynikające z objęcia towaru gwarancją, Klient zobowiązany jest wysłać na adres info@batdom.pl zawiadomienia o dostrzeżonych wadach produktu. Klient ma obowiązek jak najdokładniej opisać stwierdzone wady, dołączając do wiadomości zdjęcia usterek. Reklamacja uwzględniana jest jedynie w przypadku posiadania przez Klienta wypełnionej karty gwarancyjnej.
 2. Sprzedający ma 14 dni, liczone od daty otrzymania zawiadomienia o wadach towaru, na ustosunkowanie się do reklamacji i w przypadku stwierdzenia jej zasadności przedstawienie sposobu jej uwzględnienia.
 3. W sytuacji, kiedy towar będzie miał zostać naprawiony w domu Klienta, zostanie z Klientem ustalony termin naprawy oraz prognozowany czas jej trwania.
 4. W sytuacji, gdy towar będzie miał zostać naprawiony w innym miejscu niż dom Klienta lub wymieniony na nowy, zostanie z Klientem ustalony termin odbioru towaru przez Sprzedającego.
 5. Kiedy towar dostarczany jest do Klienta firmą kurierską, Klient ma obowiązek sprawdzić przy kierowcy, czy otrzymany towar nie został uszkodzony podczas transportu. Jeżeli Klient wykryje uszkodzenia, to należy od razu sporządzić specjalny, przystosowany do tego protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru, a następnie powiadomić Sprzedającego drogą telefoniczną lub mailową o zaistniałej sytuacji.
 6. W terminie 10 dni, liczonym od daty dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwrot towaru powinien nastąpić w okresie 14 dni, liczonych od poinformowania Sprzedającego od odstąpienia od umowy. Klient ma obowiązek zwrócić towar zapakowany w taki sposób, aby ten nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Zwracany towar należy wysłać na adres Głównego Magazynu Sprzedającego: BD. FURNITURE BARTOSZ DOMIERACKI, Nakielska 89, 85-347 Bydgoszcz. Sprzedający zobowiązany jest w ciągu 10 dni od daty otrzymania zwróconego towaru dokonać zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, które to towary zostały przygotowane na specjalne zamówienie Klienta i dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.
 7. Drobne sęki oraz charakterystyczny dla każdego drewna układ włókien, a także indywidualne i nierównomierne rozmieszczenie słojów w okleinie naturalnej może powodować minimalne różnice w odcieniu wybarwienia poszczególnych elementów mebli (krzeseł, blatów, nóg, itp.). Wszystko to stanowi o zaletach mebli wykonanych z materiałów naturalnych i nie jest powodem do reklamacji towaru.
 8. Mechaniczne uszkodzenia powinny być zgłoszone przez Klienta w momencie dostarczenia przesyłki, spisane na Karcie Gwarancyjnej w obecności kierowcy i podpisane przez Klienta oraz kierowcę. Informację o mechanicznych uszkodzeniach należy również niezwłocznie telefonicznie lub mailowo przekazać Sprzedającemu.
 9. Koszty związane z odesłaniem oraz bezpiecznym opakowaniem zwracanego towaru ponosi Klient.

Wersja 1.0 (Bydgoszcz, dnia 1 sierpnia 2014 roku) Pobierz regulamin jako PDF

Kanały płatności DotPay
Informacje o projekcie Informacje o projekcie